Podwójny dyplom - double diploma

Podwójny Dyplom – Double Diploma
 
                Zdobądź dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. Edwarda Wiszniewskiego oraz Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University w Nowym Sączu (www.wsb-nlu.edu.pl) – jednej z najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce.

                Studiując na WWSE nasi studenci mają możliwość wybrania swojej ścieżki rozwoju dzięki zdobycia umiejętności oferowanych przez WSB – NLU w Nowym Sączu na kierunku Zarządzanie oraz Informatyka, a także rozszerzenia swoich perspektyw w świecie biznesu dzięki uczestnictwu w specjalnych kursach oferowanych przez Szkołę Profesjonalnego Programowania WSB-NLU(spp.wsb-nlu.edu.pl) dot. m.in. programowania aplikacji biznesowych.

                Oprócz tego nasi studenci mogą uzyskać również specjalny dyplom amerykańskiej uczelni National Louis – University: BA – Bachelor of Arts (poziom licencjacki) oraz MBA (mba.wsb-nlu.edu.pl) – organizowany wspólnie przez obie Uczelnie.

                Proponowane formy studiów dla studentów WWSE, to głównie studia zaoczne jednocześnie na WSB-NLU oraz studia zaoczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

                Więcej na temat opłat dowiesz się w zakładce Rekrutacja/Opłaty na stronie futurus.org. Wybierając studia na dwóch Uczelniach student otrzymuje rabat w wysokości 50% kosztów* studiów na Uczelni Partnerskiej tj. WSB-NLU w Nowym Sączu.

 
 

* 1. Oferta dotyczy jedynie studiów na Kierunku Zarządzanie i Informatyka WSB-NLU.

  2. Oferta studiów BA i MBA są oddzielnymi ofertami, dostępnymi i określonymi wymogami na stronie WSB-NLU. Dla studentów WWSE obowiązuje 5% zniżka przy wyborze studiów MBA.

  3. Oferta kursów i certyfikatów w ramach Szkoły Profecjonalnego Programowania jest dostępna na stronie internetowej Szkoły – www.spp.wsb-nlu.edu.pl. Dla studentów WWSE obowiązuje zniżka 5% kosztów kursu.