Projekty

W ramach uczelni Porozumienia Uczelni FUTURUS realizowanych jest szereg inicjatyw i projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych. Realizacja tych przedsięwzięć istotnie wpływa na poziom konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, zarówno w obszarze lokalnym, jak i ogólnopolskim. Projekty proponowane przez nasz uczelnie znajdują uznanie i cieszą się aprobatą licznych instytucji i programów. Należą do nich:
  • Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  • Program Lifelong Learning
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Norweski Mechanizm Finansowy
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Europejski Fundusz Społeczny