OKnO

OKnO,  czyli Ośrodek Kształcenia na Odległość, jest wyspecjalizowaną jednostką organizacyjną Porozumienia Uczelni FUTURUS odpowiedzialną za prowadzenia kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zadania wykonywane przez OKnO obejmują następujące obszary:

  • nadzorowanie i aktualizacja platformy edukacyjnej eFuturus
  • rozwijanie metod i technik kształcenia na odległość
  • organizowanie Oddziałów OKnO znajdujących się w wielu miastach na terenie całej Polski

Oddziały OKnO pełnią ważną funkcję. Ich zadania obejmują:

  • rekrutację kandydatów na studia
  • wsparcie organizacyjno-logistyczne dla studentów z Oddziału OKnO
  • przekazywanie studentom informacji i materiałów z Uczelni
  • organizowanie konsultacji dla studentów w siedzibie Oddziału OKnO
  • organizowanie dostępu do Internetu dla studentów, którzy nie posiadają takich możliwości samodzielnie

W Oddziale OKnO odbywają się również konsultacje z wykładowcami Uczelni. Spotkania te nie są uwzględniane w żadnym planie zajęć i wynikają z potrzeby dodatkowych konsultacji dla studentów, którzy nie są w stanie z przyczyn zawodowych czy finansowych dojechać na konsultacje i spotkania z wykładowcami. Konsultacje wykładowców w siedzibie Uczelni odbywają się zupełnie niezależnie od tych spotkań i są otwarte dla wszystkich studentów, a ich terminy są publikowane na stronach internetowych.