Działalność naukowo-badawcza

Działalność badawczo-naukowaIstotnym elementem funkcjonowania Porozumienia Uczelni FUTURUS jest rozwój naukowy kadry dydaktycznej, co jest kluczowym czynnikiem doskonalenia procesu kształcenia. Z tego powodu we wszystkich uczelniach partnerskich dostrzegana jest rola działalności naukowo-badawczej.

Dzięki takiemu podejściu tworzymy własną kadrę dydaktyczną, co pozwala nam na innowacyjne podejście do kształcenia i tworzenie autorskich rozwiązań w zakresie nowoczesnej edukacji.

FUTURUS wspiera różne inicjatywy służące rozwojowi nauki. W uczelniach partnerskich co roku organizowanych jest kilkanaście konferencji naukowych, w których uczestniczą dydaktycy z wielu Uczelni. Tematyka prac naukowych obejmuje przede wszystkich innowacyjne zarządzanie badaniami naukowymi, innowacje i kooperację - symbioza nauki i biznesu (WSB-NLU), zachowania konsumentów i badania marketingowe (WWSE), samorząd gospodarczy i zawodowy (CV), teorie informacji, negocjacje oraz handel zagraniczny w Euopie Wschodniej (WSTE).